hebt u vragen? mail ons via info@hbo-tbvwonen-samen.nl

visie

HBO-TBV Wonen/Samen groeit naar een zelfbewuste, onafhankelijke en professionele belangenbehartiger.

Zelfbewust omdat wij weten wat er bij onze achterban leeft, onafhankelijk omdat wij eigen keuzes maken, professioneel omdat wij kennis van volkshuisvesting en andere organisaties op doen en deze evt. koppelen aan de doelen die we nastreven.

HBO-TBV Wonen/Samen is van en voor de huurders een organisatie waarin alle huurders die een bijdrage willen leveren aan de belangenbehartiging welkom zijn en gehoord zullen worden. Daarvoor zullen we op regelmatige basis huurdersconsultaties uitschrijven waarin eveneens bepaalde thema's besproken zullen worden.