hebt u vragen? mail ons via info@hbo-tbvwonen-samen.nl

missie

De missie van HBO-TBV Wonen/Samen is het behartigen van de belangen van alle huurders van woningen die door TBV Wonen worden verhuurd. Onze missie is er mede voor te zorgen dat er een prettige woon- en leefomgeving is, en er voldoende betaalbare sociale huurwoningen zijn. Daarbij is medezeggenschap in het beleid van TBV Wonen van belang. We streven ernaar om onze achterban te bevragen en te informeren over het beleid van TBV Wonen zonder als een klachtencommissie te fungeren. Na verkregen informatie door TBV Wonen zullen we op een constructieve wijze advies c.q. instemming geven op de thema's die ons worden voorgelegd. We streven ernaar om op basis van het bereiken van overeenstemming met TBV Wonen samen te werken.